Voľby do Európského Parlamentu


predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil

voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 10. 2. 2024 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Zápisnica.pdf

https://www.minv.sk/?ep-vzory1

Zodpovedná osoba za technickú prípravu volieb.pdf

Vymenovanie zapisovatela na voľby EP 2024.pdf

Voľby EP vyhlásenie volieb.pdf

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností EP volby.pdf

Delegačky na voľby do Europského parlamentu AKCEPTUJEME len na emailovú adresu: info@zador.sk!!! alebo na poštovú adresu Zádor 10,98042 Rimavská Seč

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu AKCEPTUJEME len na emailovú adresu: info@zador.sk!!! alebo na poštovú adresu Zádor 10,98042 Rimavská Seč

Dátum poslednej aktualizácie: 2024-06-10 08:55:35

Dátum vytvorenia: 2024-02-19 10:01:07

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Zádor


Obecný úrad

Zádor 10

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 649 856

E-mail: info@zador.sk

Tel.: 047/559 21 21

Web: www.zador.sk

Kalendár