Voľby do Národnej rady SR - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába                                              

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

A választások napja és időpontja

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

való választásokra 2023. 9. 30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

Infomácie o práve voliť a byť volený Info1sk.pdf

Információ a választás és a választottság jogáról Info1hu.pdf

Vyhlásenie do volieb NR SR.pdf

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností.pdf

Informácia pre obce v súvislosti s voľbou poštou vo voľbách do NR SR 2023.pdf
Dátum poslednej aktualizácie: 2023-07-18 10:26:19

Dátum vytvorenia: 2023-06-13 09:41:30

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Zádor


Obecný úrad

Zádor 10

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 649 856

E-mail: info@zador.sk

Tel.: 047/559 21 21

Web: www.zador.sk

Kalendár