Faktúry a Zmluvyfaktúry 2011-2012

Faktúry 2013-2014

Faktúry 2015

Faktúry 2016

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

Faktúry 2017

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Faktúry 2018

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Faktúry 2 0 1 9

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

august

september

október

november

december

Faktúry za rok 2020

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

Faktúry za rok 2021

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

Faktúry za november 2021.pdf

Faktúry za december 2021.pdf

Faktúry za rok 2022

Faktúry za január 2022.pdf

Faktúry za február 2022.pdf

Faktúry za mesiac marec 2022.pdf

Faktúry za mesiac apríl 2022.pdf

Faktúry za mesiac máj 2022.pdf

Faktúry za jún 2022.pdf

Faktúry za mesiac júl 2022.pdf

Faktúry za mesiac august 2022.pdf

Faktúry za mesiac september 2022.pdf

Faktúry za mesiac október 2022.pdf
Faktúry November 2022.pdf

Faktury za mesiac december 2022.pdf

 ROK 2023

Faktúry za Január 2023.pdf

Faktury Februar 2023.pdf

Faktúry Apríl 2023.pdf

Faktura Máj 2023.pdf

Faktura Jún.pdf
Faktúra Júl August September.pdf

Faktúry za rok 2023.pdf

zmluvy rok 2013

č.1 

č.2 

č.3

č.4

č.5

č.6

zmluvy rok 2015

č.1

č.2

č.3

č.4

zmluvy rok 2016

č.1

č.2

č.3

č.4

 č.5

Správa audítora k 31.12.2013

Správa audítora k 31.12.2014

Správa audítora k 31.12.2015

Správa audítora k 31.12.2016

Správa audítora k 31.12.2017

Správa audítora k 31.12.2018

Správa audítora k 31.12.2019

Správa nezávislého audítora za rok 2020.pdf

Zmluvy rok 2017

č.1

č.2

č.3

č.4

Zmluvy rok 2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva č. 148 648 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Logá k zmluve

Mandátna zmluva

Zmluva o zabezp. VO

Zmluva o vypr. žiadosti o dotácie

Darovacia zmluva

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za r.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

Zmluva o dielo 1.

Dodatok k zmluve Telekom Slovakia, a.s.

Zmluva o úvere č.68/014/18 - Municipálny úver

Zmluva o úverovej účte Municipiálneho úveru

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220077

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

Zmluva o poskytovaní dotácie pre DHZ Zádor

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.:201911331

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o vypracovaní žiadosti o dotáciu

Zmluva o poskytnutí služieb

Kúpna zmluva.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ obce Zádor na rok 2020

Zmluva o vypracovaní žiadosti o dotáciu

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o spoluprácu NP

Dohoda uzatvorená podľa § 10 na rok 2021

Dohoda uzatvorená podľa § 12 na rok 2021

Zmluva o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Darovacia zmluva 2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky.pdf

Dohoda uzatvorená podľa §10 na rok 2022

Dohoda uzatvorená podľa § 12 na rok 2022.pdf

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb za rok 2020.pdf

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 35 19 01.pdf

Zmluva o municipálnom úvere - Prima banka.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ.pdf

Dodatok č.3 - 351901.pdf

Príloha k Dodatku č.3 - 351901.pdf

Zmluva o prevode výpočtovej techniky.pdf nový.pdf

Zmluva o grantovom účte.pdf

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu.pdf

Dodatok ku zmluve.pdf

Rok2023

Dodatok k zmluve NATUR-PACK,a.s..pdf

UPVSR Dohoda 2331054773.pdf

Zmluva Brantner Gemer sro.pdf
Dodatok č1 Brantner Gemer sro.pdf
Dodatok č.1 Topset Solution.pdf

Zmluva o aktualizácii programov systemovej podpore a licenčná z.pdf

Mandátna zmluva.pdf
Dohoda uzatvorená podľa § 10 na rok 2023

DEUS Zmluva o prevode výpočtovej techniky.pdf
Zmluva Brantner Gemer sro.pdf

Naturpack.pdfDátum poslednej aktualizácie: 2024-03-15 08:50:13

Dátum vytvorenia: 2021-11-24 16:28:29

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Zádor


Obecný úrad

Zádor 10

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 649 856

E-mail: info@zador.sk

Tel.: 047/559 21 21

Web: www.zador.sk

Kalendár